środa, 12 maja 2010

Nasz sąsiadDni mijają nieubłaganie i nadchodzi moment, w którym ludzie nam bliscy odchodzą. Po długotrwałej chorobie odszedł również nasz sąsiad pan Mieczysław. Dzisiaj towarzyszyliśmy mu w jego ostatniej podróży ziemskiej na Cmentarz Mariawicki w Żarnówce. Dzień był piękny, słoneczny, choć wietrzny. Pan Mieczysław spoczywa w tej części cmentarza, skąd widać jego umiłowane pola, którym poświęcił całe swoje życie. Tym też pociesza się jego owdowiała żona Pani Alina. "Będzie mógł patrzeć na swoje pola, a i ja będę miała niedaleko aby go odwiedzać." - mówi przez łzy.
W grudniu minie 60 lat od daty ich ślubu. Całe życie razem, zgodnie ramię w ramię pracowali na swojej ziemi.

Dziadzia - bo tak o nim zawsze mówi cała jego rodzina nigdy nie zapomnimy. Był to człowiek niepowtarzalny, który zawsze kojarzył mi się z zaściankowym szlachcicem w stylu Anzelma Bohatyrowicza. Spokojny, opanowany, pełen kultury i godności osobistej. Nigdy nie słyszałam aby podniósł głos lub wyrzekł niecenzuralne słowo. Był oddany rodzinie i swojej ziemi. Szanował i dbał o zwierzęta. Szczególnie umiłował konie i to nas właśnie zbliżyło. Zawsze uczestniczył wraz z żoną w naszych sierpniowych aukcjach koni i za każdym razem cieszył go widok nowo narodzonych u nas źrebiąt.

Pocieszając Panią Alinę w tym trudnym okresie powiedziałam: Dziadzio zawsze będzie z nami, w każdym źdźble trawy, w każdym kamieniu i każdym drzewie, będziemy go czuć w każdym powiewie wiatru, kropli deszczu i promieniu słońca, bo on oddał temu miejscu swoje życie i ono jest we wszystkim co nas otacza...

2 komentarze:

 1. In aԁԁition, а warm-up and сool-ԁown perioԁ should be incoгporated into thе ѕessiοn
  juѕt aѕ a land-basеd workout. These сool shoeѕ do give you ρrеtty and
  comfοrtable feel but arе ѕurely not made for athletic ωеar aѕ the shock
  -absorptіon and support агe not includеd in the
  sоleѕ of the cool shoes.
  Choοsing beach footwеar is not aѕ simple as packing a pаiг of flip flops, as some beaсhеs arе roсky,
  ωhich means supportive footwear wіll be rеquireԁ
  to protect fеet from injury.

  OdpowiedzUsuń
 2. Thе аctual ruched conѕistency aсгоss the bоdice enablеs this particular to ѕuіt
  towardѕ the ωomеn's form completely and also the tiered chiffon miniskirt truly provides an enjoyable experience in to this particular gown. the latest music for his sophisticated but informal environment are delivered to safeguard not merely caps when confronted with sunshine, but forever in a warm fashion object with the course to take a look casual, even changed the conventional T-clothing and jeans. In case you have consumed something strong, like garlic or onion, it would likely affect the way in which the parfum smells on you.

  Also visit my homepage ... Ingenieracivil.Com

  OdpowiedzUsuń